Historia

Vår historia börjar några år före bolagets grundande. Då arbetade vår grundare Lucy Dahlgren som projektledare i Kina. Uppdraget var att leda byggen av fabriker för renframställning av steviolglykosider.

Professor Yan Li, som var dekanus vid institutionen för livsmedelsvetenskap och teknik vid Jinan universitetet i Kina (och Lucys far), var inte entusiastisk. Han ansåg att de hundratal steviaraffinaderier som fanns i Kina räckte till. Han menade att stevias genombrott som sötningsmedel inte hängde på mer produktionskapacitet, utan på innovation och utveckling av produkter med steviolglykosider. En åsikt han delade med professor Jan Geuns vid Katolska universitet i Leuven, Belgien.

Lucy Dahlgren lät sig övertygas av professorna Yan Li och Jan Geuns. Med stöd av Kinas jordbruksdepartement och Kinas handelsdepartement, och efter ingående diskussion med några av de ledande kinesiska odlarna och raffinaderierna, grundade hon Bayn Solutions AB under 2009 tillsammans med Lennart Holmström, med en bakgrund som vd i byggbranschen.

2009–2011

Bayn Solutions grundades, med målet att erbjuda den europeiska livsmedelsindustrin både kompetens och produkter som reducerar socker. Huvudingrediensen var steviolglykosider.

Men 2009 var steviolglykosider ännu inte godkända inom EU.

De första åren var Bayn aktiva medlemmar i organisationen European Stevia Association (Eustas) för att få steviolglykosider godkända som ingrediens i livsmedel. Eustas hade redan i september 2007 lämnat in en ansökan till den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Till grund för ansökan låg professor Jan Geuns databas med mer än tjugo års forskning om stevia.

Under tiden vi väntade, passade vi på att säkra kontrakt med odlare och raffinaderier i Kina. På så sätt var Bayn redo när Efsa i slutet av 2011 godkände steviolglykosider som sötningsmedel. Strax efteråt tecknade vi avtal med Barentz International – en av världens största distributörer till livsmedelsindustrin. Det var det första kvittot på att vi var rätt ute.

Vi passade också på att registrera varumärket EUREBA®. Namnet är en ordlek. EU är förstås Europeiska unionen. REBA är en förkortning av Rebaudioside A, som är den oftast använda steviolglykosiden. Men, som ofta när förkortningar används som namn, ska det inte tas bokstavligen. Eureba är mycket mer än bara steviolglykosider.

2012–2014

Om åren 2009-2011 handlade om att bida sin tid, så kom påföljande tre år (2012–2014) att handla om att bryta mark och så frön på en jungfrulig marknad. Vi levererade steviolglykosider i små volymer till köpare som ville prova på. Vi hjälpte våra kunder att utveckla recept med önskad smakprofil och konsistens. Och vi tog fram generiska recept för en rad tillämpningsområden. Våra produkter, som såldes under namnet Eureba, mottogs väl:

Bayn was ranked as one of our top three suppliers in terms of their product quality, price and their services – Heinz Company (amerikanskt livsmedelsföretag)

We have tested more than 20 competitive products, Eureba was by far the best Mulder (müsliföretag i Belgien)

Eureba has the purest taste so that we do not need any masking agent, thus we reduced the costs Zbyszko (dryckesföretag i Polen)

We have tested more than 100 different deliveries of stevia, the result shown that Bayn’s product Eureba has the best quality Professor Jan Geuns

Och som pricken över i:et tecknade vi avtal med ännu en stor distributör inom livsmedelsindustrin: R2 Group (numera del av Caldic).

Stärkt av den överväldigande positiva responsen och våra framgångar beslöt vi oss för att växa. För det behövs riskvilligt kapital. Därför noterade vi vår aktie på Nasdaq First North Growth Market.

2015–2017

De nästkommande tre åren (2015–2017) byggde vi stora delar av den organisation vi har idag. Vi växte från tre till åtta medarbetare, skapade ett innovationscentrum i Gävle (Bayn Studio) och påbörjade en omorientering från ett forskningsdrivet bolag till ett marknadsdrivet.

Vi renodlade varumärket EUREBA®. Idag betecknar det kompletta lösningar som ersätter socker 1:1. Dessa vänder sig till alla livsmedelsföretag, från små och medelstora till stora, som vill reducera socker med en enkel lösning utan att själva behöva bedriva avancerad produktutveckling.

Och vi registrerade NAVIA®. Det är ett varumärke för funktionella ingredienser från naturliga källor, som tillför sötma, arom, färg och konserveringsförmåga. Idag erbjuder vi bland annat steviaextrakt som naturligt sötningsmedel, tomatextrakt som naturligt färgämne och rosmarinextrakt som naturligt konserveringsämne. Produkterna vänder sig till större livsmedelsföretag med egen kapacitet för produktutveckling, men som vill köpa råvaror och ingredienser av hög kvalitet till fördelaktigt pris.

2018–

Efter nio år med hårt arbete var vi 2018 redo att lägga in nästa växel. Patrik Edström tog över som vd efter företagets grundare Lucy Dahlgren, som valdes in i styrelsen samtidigt med Gunnar Ek – den legendariska förgrundsgestalten i Aktiespararna. Vi ISO 9001-certifiera vårt ledningssystem. Certifieringen innebär att vi ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta våra kunders behov. Och en regelrätt marknads- och försäljningsverksamhet sattes på plats under ledning av Mats Källqvist.