Möt Srdjan Solaja – livsmedelsingenjör med extra allt

Han är en man med många hattar. Srdjan Solaja är vår sales manager och quality manager med bas i Serbien. Men han är aldrig långt borta. Srdjan är vår expert på produktutveckling, kvalitet och logistik. Det är därför vi konsulterar honom otaliga gånger per dag. Han är livsmedelsingenjör med stor kunskap om, och passion för, livsmedelsindustrin. Och han är en av våra hjältar.

Våra hjältar kallar vi dem som arbetar med forskning och utveckling av våra sötade fibrer. Det är deras kunskap, erfarenhet och idoga arbete som gör Bayn till den ledande leverantören av sötade fibrer. Och det är de som hjälper dig att välja rätt sötade fiber och finjustera sammansättningen för din applikation eller skapa din egen lösning för sockerreduktion. Trots att de är hjältar syns och hörs de sällan. Det ska vi råda bot på. I en serie artiklar får du möta våra hjältar.

”Ring Srdjan”

Srdjan Solaja är namnet som det ständigt surrar om på Bayn. När vi vill diskutera frågor om produktutveckling, kvalitet och logistik, ja, då konsulterar vi Srdjan.

Srdjan Solaja rekryterades till Bayn Solutions år 2015. Hans breda bakgrund inom livsmedelsindustrin gjorde honom till ett självklart val. Sedan var det något med kemin också – den personliga, vill säga. Det sade ”klick” mellan Srdjan och Bayns forsknings– och utvecklingsteam, och resten är, som det heter, historia.

Men det rör sig om en distansrelation. Srdjan bor och arbetar i Novi Sad i Serbien. Avståndet till huvudkontoret i Stockholm är 157 mil. Och avståndet till vårt innovationscentrum i Gävle lägger på ytterligare 17 mil.

Srdjan reser regelbundet till Sverige, men de dagliga kontakterna sker via telefon. Minst ett dussin gånger per dag.

Möt Srdjan Solaja – en av Bayns hjältar.

Vilken bakgrund har du?

Jag är livsmedelsingenjör. Jag studerade på den tekniska fakulteten vid Novi Sads universitet i Serbien till civilingenjör med inriktning mot konservering av livsmedel – allt från vegetabiliska oljor och fetter, kött och mejeriprodukter till frukt och grönsaker.

Varför valde du den akademiska vägen?

Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen.

Mitt största intresse var kemi, men det var svårt att hitta jobb som kemist. Det enda alternativet hade varit att arbeta som kemilärare. Men jag hade svårt att se mig i den rollen. Så därför valde jag livsmedelsvetenskap – ett område där det händer saker hela tiden.

Inom livsmedelsområdet finns en ständig strävan efter att lära sig nytt och utveckla tekniken. Och man får jobba metodisk, analytisk och också vara kreativ.

Efter studierna arbetade jag på en kexfabrik under några år, innan jag började jobba med försäljning.

Hur kom du i kontakt med Bayn?

Jag jobbade med råvaror och specialingredienser hos Barentz, en stor internationell distributör av ingredienser, när Lucy Dahlgren och Suzanne Preddie-Atterby från Bayn kom på kundbesök. Det var jag som tog emot dem och visade dem runt. Vi gillade varandra.

På vilket sätt?

De utstrålade en härlig energi, arbetade med steviolglykosider och ville utöka sin verksamhet. Och jag tror de märkte att jag brinner för livsmedelsindustrin; ju mer jag arbetar med ingredienser, desto mer intresserad blir jag. Jag gillar också att väcka intresset för nya ingredienser hos människor i livsmedelsindustrin, och att inspirera dem att testa. Då var jag mycket intresserad av hydrokolloider, som används i livsmedel, eftersom de verkligen gör mirakel.

Jag var också rätt framgångsrik som säljare, och kunde se mig själv i en sådan position.

Vad hände sedan?

När Lucy hörde att jag hade lämnat Barentz kontaktade hon mig och erbjöd mig jobb. Jag hade grundkunskaperna om steviolglykosider, gjorde mina egna efterforskningar och accepterade erbjudandet att arbeta för Bayn.

Vilken roll hade du inledningsvis?

Jag började som kundansvarig och arbetade mycket med försäljning. Efterhand fick jag fler roller. Innan Bayn hade jag haft många olika funktioner. I korthet hade jag den industriella kunskapen kombinerad med kommersiell erfarenhet. Jag förstår både säljare och tekniska personer. Allt detta har format min roll på Bayn.

På Bayn är du känd som ”mannen med många hattar”. Hur kommer det sig?

Jag är ansvarig för försäljning och logistik samt kvalitetsledning.

Med försäljningshatten på arbetar jag med distributörer och tillhandahåller teknisk support för de produkter vi säljer.

I rollen som kvalitetsansvarig ser jag till att alla företagets produkter och tjänster uppfyller kvalitetsstandarder innan de går ut på marknaden. Det ingår också att förstå kundernas förväntningar och behov, beskriva kvalitetsstandarder och utveckla processer för kvalitetskontroll.

Är det möjligt att beskriva ditt dagliga arbete?

Det är ganska komplext. Jag börjar dagen med försäljningsprocessen, följer upp pågående projekt, skickar erbjudanden och sluter avtal. Det finns alltid nya leads och förfrågningar som jag tar hand om.

Kvalitetsstyrning är också en del av mina dagliga aktiviteter, liksom dokumentation kring försäljning och livsmedelssäkerhet. Det här är skälet till att jag har kontakt med mina kollegor i Sverige upp till ett dussin gånger per dag.

Vi har lagt ut produktionen av Eureba på entreprenad, och en av de allra viktigaste uppgifterna jag hanterar är att organisera logistiken, se till att produktionen sker i enlighet med standarder för livsmedelssäkerhet, och se till att allt görs enligt plan, i samarbete med våra partners.

Hur är din syn på livsmedelsindustrin idag?

Det finns ett ständigt behov av att förbättra livsmedlen vi äter, och för att lyckas behöver vi kunskap om livsmedelsvetenskap. Vi ser att människor blir känsligare mot vissa ingredienser och livsmedel. Människor är dessutom mer medvetna om vad de äter och dricker. Livsmedelsindustrin har alltid följt konsumenternas krav, och just nu pekar allt på att konsumenterna vill dra ned på intaget av socker. Det är den rätta vägen att gå. Och det är den vägen Bayn tar.


Dela artikeln om du gillade den!